Een bijzondere school

Welkom op de website van het Sfeerkeeper College,

Een bijzondere school die kleinschaligheid biedt en waarbij studenten de juiste aandacht krijgen en bevoorrecht zijn. Wij geven diverse opleidingen mbo-entree, mbo niveau 2, leertrajecten en cursussen.
Het Sfeerkeeper College heeft de mogelijkheid om de medewerking te vragen van het eigen schoolondersteuningsteam (SOT) dat bestaat uit orthopedagogen, opvoeddeskundingen, psychologen, therapeuten en begeleiders. Zij leveren zorg en begeleiding op maat binnen de kaders van de jeugdwet, bij re-integratie en re-socialisatie trajecten. Daarnaast wordt samengewerkt met de professionals van het zorgplein en mentoren.

Ontstaansgeschiedenis

In de denktank van de bedrijven II-Watch en the Innovation Tree, ontstond de wens om leerplichtige jongeren, en eenieder die geïnteresseerd is in het werken met jongeren verder te bekwamen middels een opleiding en zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bij de ontwikkeling van lesprogramma's werd gekeken vanuit de beleving van de leerling en de behoefte van de markt.

Dit was de eerste gedachte achter de opleiding. Vanuit de ervaringen van het bedrijf kwam het steeds vaker voor dat straatjongeren in conflict kwamen met hun omgeving en daardoor ontstond er vaak onbegrip. Het bedrijf werkt reeds 20 jaar met jongeren en heeft door hun ervaringen veel geleerd. Een van de specialisaties is de vertaling van burgercultuur naar straatcultuur en visa versa. In het werken met scholen, ouders, buurtbewoners en mensen uit de wijk bleek er behoefte te zijn aan een veilig gevoel, zodat er een leefbare omgeving ontstaat en om de jongeren een toekomst te geven.

CRKBO

CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. De Stichting Opleidingen Sfeerkeepers staat bij hen geregistreerd. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Er gelden strenge regels om aan deze voorwaarden te voldoen. Voor meer informatie hierover klik op CRKBO

Sfeerkeeper College...in de aanpak zit de verandering!