De sfeerkeeper en projecten

De Stichting staat altijd open voor projecten waarbij jongeren en hun directe omgeving baat bij hebben. Wij zijn ons bewust van het maatschappelijke belang en gebruiken onze jarenlange werkervaring met jongeren om korte projecten te ontwikkelen en uit te voeren om de leefbaarheid in de samenleving te vergroten. Door onze expertise in jongeren en leefbaarheidsproblematiek in de straat- en burgercultuur kunnen wij een steentje bijdragen.

Deze projecten, bieden een toekomstperspectief en stimulans voor jongeren en het bevordert de leefbaarheid en sociale veiligheid. Uniek aan deze projecten is de insteek op de gedragsverandering bij de jongeren, waarbij verschillende technieken gehanteerd worden. Soms alledaags en onconventioneel, maar altijd om het zelfinzicht van de jongere te vergroten.

Zoals wij anderen helpen, hebben wij ook steun nodig van anderen. Ook het RIVM gelooft in de sfeerkeeper en de manier hoe wij dit aanpakken. Daarnaast zijn wij het Madurodamfonds erkentelijk.

De Stichting kan niet zonder de samenwerking van andere organisaties en het bedrijfsleven. Wilt u deel uitmaken van een mooi en innoverend initiatief of steun bieden, neem contact met ons op.

Een leefbare samenleving…dat doen we met elkaar!

Kijk voor meer informatie en samenwerkende partners op www.sfeerkeepers.nl