Een bijzondere school

Welkom op de website van het Sfeerkeeper College,

Wij willen de student de juiste aandacht geven die hij/zij verdient.
Wij zijn een Stichting en hebben naast onze projecten en leertrajecten een bijzondere, kleinschalige school, waar ruimte en aandacht is voor de studenten. Bij ons kun je terecht voor verschillende opleidingen waaronder mbo-entree, mbo niveau 2 èn voor leertrajecten en cursussen. Waar nodig is er - naast de begeleiding door mentoren - ondersteuning door het schoolondersteunings-team (SOT). Dat bestaat uit orthopedagogen, psychologen, therapeuten en begeleiders. Zij leveren zorg & begeleiding op maat, binnen de kaders van de jeugdwet. Ze worden onder meer ingezet bij reïntegratie- en resocialisatie trajecten. Daarnaast wordt samengewerkt met de professionals van het zorgplein.

Ontstaansgeschiedenis

De afgelopen twintig jaar ontving het bedrijfsleven en scholen, steeds meer signalen van straatjongeren, die in conflict kwamen met hun omgeving. Die onrust en overlast vond deels zijn oorzaak in de kloof tussen ‘burgercultuur’ en ‘straatcultuur’. Zowel II-Watch en the Innovation Tree hebben de voorbije 20 jaar leerzame ervaringen opgedaan in het werken met jongeren. In het contact met scholen, ouders en buurtbewoners bleek behoefte aan meer veiligheid en een betere sfeer. Zo ontsproot aan de denktank van voornoemde bedrijven het idee om leerplichtige jongeren - en eenieder die geïnteresseerd is in het werken met die jongeren - middels een gerichte opleiding verder te bekwamen. De lesprogramma’s zijn ontwikkeld vanuit de beleving van de leerling èn vanuit de behoefte van de markt. Hierdoor is het een opleiding met toekomstperspectief, met kansen op de arbeidsmarkt.

De Stichting Opleidingen Sfeerkeepers is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Hierin worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de strenge regels voor de Kwaliteitscode ‘Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs’.

Sfeerkeeper College...in de aanpak zit de verandering!