Opleiding Beveiliging

Beveiliger (crebonr.25407)

De opleiding leidt op tot mbo Beveiliger en is praktijk- en beroepsgericht. Het examen en de onderliggende exameneisen voor het diploma Beveiliger zijn gebaseerd op de kwalificatie Beveiliger, die onderdeel uitmaakt van het kwalificatiedossier Particuliere beveiliging.
Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door het Ministerie van OCW.
Het gaat hierbij om het toezicht houden binnen de wettelijke kaders. Een beveiligingsmedewerker zorgt voor orde bij grote evenementen, wordt ingezet bij het bewaken van gebouwen, houdt bijvoorbeeld controle bij stations en luchthavens.

De taken en verantwoordelijkheden van een beveiligingsmedewerker zijn groot. Hij dient in staat te zijn verschillende zaken alert te kunnen afhandelen.
Je kunt alleen in de beveiligingsbranche aan de slag als je in het bezit bent van het diploma mbo Beveiliger.

Binnen de wettelijke kaders dien je in de studie o.a. te voldoen aan een aantal kerntaken.

  • Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid
  • Kerntaak 2: Treedt repressief op
  • Kerntaak 3: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit