Opleiding Dienstverlening

De Sfeerkeeper (Pedagogisch Medewerker Leefbaarheid) valt onder het kwalificatiedossier mbo. Het geeft weer wat je als beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding.
Algemene onderdelen voor mbo-entree en mbo niveau 2 zijn de Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Mbo-entree (Crebonr. 25251)
Assistent dienstverlening en zorg
Sfeerkeeper entree-niveau (Pedagogisch Medewerker Leefbaarheid)

Beroepshouding
De assistent op mbo-entree accepteert leiding, heeft een actieve houding, een passend werktempo en verantwoordelijkheidsgevoel.

Resultaat van de beroepengroep
Het opgedragen werk is vakkundig, efficiënt en verantwoord uitgevoerd. Door de bijdrage van de assistent entree kunnen ervaren beroepsbeoefenaars (meewerkende collega’s) meer tijd besteden aan andere en complexere taken.

Basisdeel:
Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie

 • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
 • Voert (assisterende ) werkzaamheden uit
 • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af

MBO-niveau 2 (Crebonr. 25499)
Medewerker facilitaire dienstverlening
Sfeerkeeper niveau 2 (Pedagogisch Medewerker Leefbaarheid)

Beroepshouding
De beroepsbeoefenaar heeft een ondersteunende, dienstverlenende en servicegerichte houding. Hij/zij houdt rekening met en speelt in op de behoefte en verwachtingen van de klanten. De beroepsbeoefenaar toont een sociale en open houding en is alert en integer. Hij werkt volgens richtlijnen en procedures.

Resultaat van de beroepengroep
Er is optimale ondersteuning en service verleend aan de klant en/of opdrachtgever

Basisdeel
De medewerker voert dienstverlenende werkzaamheden uit.

 • Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
 • Maakt ruimtes gebruiksklaar
 • Treedt op als aanspreekpunt
 • Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
 • Assisteert bij voorraadbeheer
 • Draagt bij aan een veilige situatie
 • Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
 • Voert werkzaamheden uitgericht op voeding
 • Evalueert de werkzaamheden

De medewerker voert facilitaire werkzaamheden uit.

 • Assisteert bij beheer van gebouwen
 • Voert logistieke werkzaamheden uit
 • Voert cateringwerkzaamheden uit

Sfeerkeeper(pedagogisch medewerker leefbaarheid)

Een sfeerkeeper word je niet zomaar. Naast de taken en richtlijnen waaraan jij dient te voldoen volgens de werkzaamheden van het kwalificatiedossier werk je veel aan jezelf en aan de verschillende leefbaarheidsvraagstukken. Je leert veel vanuit praktijkwerkzaamheden. Door de kleinschaligheid kunnen wij als opleiding extra aandacht geven aan jouw ontwikkeling.

Takenpakket

Sfeerkeepers waarborgen het veilig gevoel en leveren daarmee een belangrijke bijdrage en aan welzijnsbevordering.
Sociale vaardigheden, communiceren en bemiddelen krijgen extra aandacht in het action learning programma. De meerwaarde van opleiding is dat jij terdege gaat leren wat er op straat gebeurt, dat je veel kennis vergaart over etnische achtergronden en dat jij goed leert communiceren.
Jouw empathisch vermogen speelt hierbij een grote rol. Want alleen door kennis en begrip kunnen wij mensen bij elkaar brengen en onrust voorkomen. Indien nodig geeft een sfeerkeeper voorlichting aan ouders, jongeren, bedrijven, scholen en instellingen over drugs- en alcoholgebruik, over de geneugten èn gevaren van het uitgaansleven, criminaliteit en preventie.

Vakkenpakket

Tijdens de opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan het werkproces van de sfeerkeeper. Communicatie en conflictbemiddeling zijn onder andere onderdelen van dit proces. De gehele opleiding is ontsloten in een digitale leeromgeving. Dit onderwijskundig model vormt de basis van de opleiding en sluit aan op de belevingswereld van o.a. jongeren.
Er wordt gebruik gemaakt van interactie in de vorm van filmpjes en foto's. Ook sportlessen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding.
In het lesprogramma ontwikkel jij jouw fysieke vaardigheden en verricht jij teamsporten. Ook rollenspellen zijn een onderdeel van het programma.

Van een bekwame sfeerkeeper wordt verwacht dat deze uitstekend bekend is hoe onze samenleving met zijn etnische en culturele achtergronden in elkaar steekt met de daarbij geldende, maar afwijkende wetten en hun denkwijze. Hij/zij spreekt hun taal en weet met geduld, inzicht, tactiek en zijn/haar natuurlijke leiderskwaliteiten, hun gedrag te herkennen en te beheersen.
Indien nodig betrekt de sfeerkeeper andere betrokkenen, zoals: ouders, opvoeders, jeugdhulpverleners en docenten in situaties waarin een brug geslagen moet worden tussen de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur. Een sfeerkeeper handelt assertief en proactief en voorkomt hiermee incidenten of calamiteiten. Kennis van EHBO en levensreddende handelingen behoren tot zijn studiepakket.

Het Sfeerkeeper College…biedt kansen voor iedereen.