Sociaal duurzaam

De opleidingen dragen mede zorg aan een leefbare samenleving waarbij leefbaarheid en sociale veiligheid hoog in het vaandel staan. Het loopt op dit gebied zijn tijd ver vooruit in sociale duurzaamheid. Het gaat tenslotte om welzijnsbevordering. Veel jongeren voelen zich niet begrepen en keren zich tegen vastgeroeste organisaties, wetten en regels. De kleinschaligheid van de opleiding kan een jongere de extra aandacht geven die hij/zij verdient. Het begrip in de omgang met jongeren is in onze organisatie groot en een opleiding volgen bij het Sfeerkeeper College betekent dat je geconfronteerd wordt met jezelf, maar ook dat jij een goede begeleiding krijgt om de kennis te vergaren. Door onze leerwerkprojecten, maak jij je niet alleen kundig met het werkveld/praktijk, maar dien jij ook onze maatschappij.

Het Sfeerkeeper College is er niet alleen voor jongeren. Ook volwassenen hebben bij ons mogelijkheden om de opleiding te volgen met behulp van werkervaringsplaatsen. Jouw inzicht en ervaring kunnen belangrijk zijn in het proces en bieden mogelijkheden dat jij door deze opleiding en praktijk jouw ontwikkeling verder gestalte kunt geven.

Wij zijn een bijzondere school en zijn lid van Social Enterprise en van MVO Nederland. Dit brengt met zich mee dat wij in onze ideeën en visie rondom maatschappelijk handelen gesteund worden door deze organisaties. Het Sfeerkeeper College is zich bewust van de impact en realiseert met hun specifieke opleidingen o.a. maatschappelijke bewustwording.

Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie. Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Zoals: wat te doen met de 27.000 jongeren die jaarlijkse vroegtijdig school verlaten? Of de 2 miljoen Nederlanders die vereenzamen? Maar ook: hoe versnellen we de achterblijvende groei van duurzame energie of hoe creëren we banen voor mensen die aan de andere kant van de wereld in armoede leven?
Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren, ook wel ‘impact’ genoemd.

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Het is voor bedrijven belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun stakeholders. Zo krijgt een bedrijf inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan. MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.